SIA "Eiroholdings" vienmēr bijusi atvērta jebkuram godīgam
un atklātam partnerim,
neatkarīgi no tā, ar kādu biznesu kādā reģionā tas nodarbojas.
Mūsu interešu loks aptver visus kontinentus, visos pasaules reģionos
mums ir draugi un
sadarbības partneri.

SIA "EiroHoldings" ir viena no lielākajām investoru grupām Latvijā, kas kontrolē un pārvalda ievērojamus aktīvus rūpnieciskajā un finansu sektorā Latvijā un ārzemēs. Grupas intereses un kompetence aptver ļoti plašu nozaru loku un ievērojamākās no tām ir:
Liepājas Kuģu būvētava

"Tosmares Kuģubūvētava" ir viena no vecākajām kuģu būvētavām Baltijas valstīs.

kura celta 1885.-1890.gadā, Krievijas kara kuģu un laivu remontam.
Kopš 1945.gada uzņēmums nodarbojās
ar Padomju Savienības kara kuģu un laivu remontu.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991.gadā,
saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām "Tosmare"
1992.gadā tika reģistrēta kā privatizējamā valsts akciju sabiedrība.
2000.gada martā AS "Riga Ship Yard" iegādājās 2000.gadā reģistrētās valsts AS "Tosmare" akcijas.
2000.gada maijā saskaņā ar sabiedrības valdes lēmumu, tā tika reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar nosaukumu
AS "Tosmares Kuģubūvētava".
AS "Tosmares Kuģubūvētava" galvenie darbības veidi ir - kuģu un laivu remonts un būve;
kā arī speciālās aparatūras remonts.


© EiroHoldings 2003-09 AS "Tosmares Kuģubūvētava":
Biroja adrese:
42/44 Ģenerāļa Baloža ielā,
Liepāja, LV-3402, Latvija
Tālr.: + 371 63471471
Fakss: +371 63407370
galich@tosmare.lv
www.tosmare.lv