SIA "Eiroholdings" vienmēr bijusi atvērta jebkuram godīgam
un atklātam partnerim,
neatkarīgi no tā, ar kādu biznesu kādā reģionā tas nodarbojas.
Mūsu interešu loks aptver visus kontinentus, visos pasaules reģionos
mums ir draugi un
sadarbības partneri.

SIA "EiroHoldings" ir viena no lielākajām investoru grupām Latvijā, kas kontrolē un pārvalda ievērojamus aktīvus rūpnieciskajā un finansu sektorā Latvijā un ārzemēs. Grupas intereses un kompetence aptver ļoti plašu nozaru loku un ievērojamākās no tām ir:
MĒRĶI UN UZDEVUMI
Galvenais SIA "EiroHoldings" darbības mērķis ir savu uzņēmumu nozīmības nostiprināšana un reputācijas celšana. Lielākajai daļai uzņēmumu, kas atpirkti no valsts, nepieciešama lietišķa un organizatoriska restrukturizācija, kam nepieciešamas ievērojamas zināšanu un finansu investīcijas.

KOMPĀNIJAS POLITIKA
SIA "EiroHoldings" galvenie darbības virzieni ir:

  • Ar zaudējumiem strādājošu un bankrotējošu uzņēmu atpirkšana, lai tos restrukturētu un padarītu rentablus.
  • Līdzdalība nozīmīgu uzņēmumu privatizācijā Latvijā, kā arī ārvalstīs.
  • Rūpniecības nozares attīstīšana Latvijā.
  • Aktīva līdzdalība inkorporēto uzņēmumu pārvaldē izmantojot lielo vadības pieredzi rūpniecības un finansu sfērās.

GRUPAS BIZNESA APSKATS
SIA "EiroHoldings" ir viena no lielākajām investoru grupām Latvijā, kas kontrolē un pārvalda ievērojamus aktīvus Latvijas un ārzemju rūpniecības un finansu sektoros.


© EiroHoldings 2003-09 16 Pils ielā,
Rīga LV-1050 LATVIJA
Tālr.: +371 67046310, 67046320
Fakss: +371 67046315, 67046325

office@eiroholdings.lv