SIA "Eiroholdings" vienmēr bijusi atvērta jebkuram godīgam
un atklātam partnerim,
neatkarīgi no tā, ar kādu biznesu kādā reģionā tas nodarbojas.
Mūsu interešu loks aptver visus kontinentus, visos pasaules reģionos
mums ir draugi un
sadarbības partneri.

SIA "EiroHoldings" ir viena no lielākajām investoru grupām Latvijā, kas kontrolē un pārvalda ievērojamus aktīvus rūpnieciskajā un finansu sektorā Latvijā un ārzemēs. Grupas intereses un kompetence aptver ļoti plašu nozaru loku.
Mūsu galvenais uzdevums ir mūsu ražošanas uzņēmumu efektivitātes un ienesīguma celšana. SIA "EiroHoldings" struktūra ietver sevī rūpniecības uzņēmumus, kuru potenciāls vēl nav līdz galam izmantots. Lai noregulētu SIA "EiroHoldings" pēdējā laikā iegādāto kompāniju darbu, nepieciešamas milzīgas investīcijas, droši partneri un skaidra iespēju un mērķu izpratne. Sekmīgai tālākajai attīstībai SIA "EiroHoldings" saskata ražošanas filiāļu attīstības nepieciešamību visā Latvijā.
Lielākā daļa jau privatizēto kompāniju ir akciju sabiedrības, kurās kontrolpaketes turētājs ir SIA "EiroHoldings".
SIA "EiroHoldings" sadarbojas ar dažādam organizācijām un privātstruktūrām, kas orientētas uz ekonomisko problēmu risināšanu un visas sabiedrības labklājības stiprināšanu. "EiroHoldinga" vadība saista savu nākotni ar rūpniecības nozares attīstību Latvijā, saskatot tajā izaugsmes iespējas. SIA "EiroHoldings" nekad nav bijis tikai akciju kontrolpaketes turētājs, bet vienmēr aktīvi piedalījusies ekonomiskās attīstības stratēģijas izstrādē, perspektīvu plānošanā daudzus gadus uz priekšu - ne tikai uz pāris nedēļām vai dažiem gadiem.

© EiroHoldings 2003-09 16 Pils ielā,
Rīga LV-1050 LATVIJA
Tālr.: +371 67046310, 67046320
Fakss: +371 67046315, 67046325

office@eiroholdings.lv